Diện Chẩn Chữa Bệnh Tim Lớn

Dùng dụng cụ Diện Chẩn Vinamassage day và ấn các huyệt đạo, vị trí các huyệt đạo được tô đỏ trên sơ đồ huyệt.

1. Day ấn H.34, 61, 269, 37, 88.

2. Day ấn H.26, 174, 87, 51, 357, 29, 220, 60, 57, 50.