Diện Chẩn Chữa Bệnh

Chìa Khóa Vạn Năng Diện Chẩn - Đầu - Phần 3

Chấn thương sọ não và hôn mê1. Day ấn H.127, 53, 63, 19, 50, 37, 39, 106, 103, 126, 0. Và hơ các huyệt.2. Gõ và hơ H.26, 38, 156- , 7-, 50, 3-, 61- , 290-, 16-, 37 và...

Xem tiếp

Chìa Khóa Vạn Năng Diện Chẩn - Mắt - Phần 2

➽ Ghi Chú : H (viết tắt Huyệt)Bụi vào mắt1. Thè lưỡi ra liếm khoé miệng chéo với bên mắt đang có bụi. Liếm độ vài giây là hết bụi.Cận thị1. Day ấn H.34, 6 và lăn các sinh huyệt...

Xem tiếp

Chìa Khóa Vạn Năng - Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp - Phần 1

Lời giới thiệu Chìa Khóa Vạn Năng Chúng tôi xin ghi lại “Lời Giới Thiệu” của lương y Trần Dũng Thắng và lương y Phạm Văn Nhâm như sau:“Đây là cuốn sách gối đầu giường, chiếc CHÌA KHÓA VẠN NĂNG...

Xem tiếp