Bộ Chữa Liệt Nửa Người

1,010,000₫1,050,000₫

Mô tả


Bộ dụng cụ Diện Chẩn chữa liệt nửa người
1- Cây dò hạt
2- Cây lăn cầu nhỏ - đồng nhỏ
3- Lăn cầu gai đôi nhỏ
4- lăn đinh đôi nhỏ
5- Lăn cầu gai đôi lớn
6- Lăn cầu đinh đôi lớn
7- Quả cầu gai/ Qủa cầu đinh
8- Cào lớn
9- Cào nhỏ ( dò cào)
10- Búa lớn
11- Búa nhỏ
12- Nhang ngải cứu ( 10 cây/ gói)

Xem: Phương Pháp Diện Chẩn Chữa Liệt Nữa Người của Nguyễn Đức Hạnh 

Bình luận

Sản phẩm khác